Irene Woetmann Hvidtsted

Speciallæge i ortopædkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

2020 Ansat på Gildhøj Privathospital

2019 Speciallægekonsulent, Aleris-Hamlet

2012 Overlæge for artroskopisk knækirurgi, fodkirurgi og tumorudredning, Herlev og Gentofte Hospital

2011 Specialeansvarlig overlæge med ledelsesansvar, Garantiklinikken, Sygehus Syd, Region Sjælland

2006 Ortopædkirurgisk afdeling, Artroskopisk sektion, Køge Universitetshospital

Uddannelse

1995 Lægevidenskabelig embedseksamen

2012 Speciallæge i ortopædkirurgi

Erfaring

Videnskab & Undervisning

2007 - 2010 Klinisk lektor KU, Køge Hospital

2012 - 2020 Klinisk lektor KU, Herlev og Gentofte Hospital

Faglige medlemskaber

Dansk Ortopædisk Selskab, DOS

Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi, SAKS

Øvrig information

LEAN- uddannelse

Deltagelse i div. nationale og internationale kongresser med relevans for speciale

Projekt arbejde med patient medinddragelse og udarbejdelse af patientinformationsmateriale