Jacob Grindsted

Speciallæge i radiologi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

2018 Overlæge på Gildhøj Privathospital

2007-2018 Overlæge på Bispebjerg / Frederiksberg Hospitaler

2007-2011 Konsulent på Arresødal Privathospital

1999 Speciallæge i Diagnostisk Readiologi

Øvrig information

Allerede under speciallægeuddannelsen havde Jacob fokus på MR med ansættelse på Dansk Videnskabscenter for MR

I overlægestillinger havde han tiltagende fokus på muskuloskeletal MR fra 2016 BBH/GH udelukkende i muskuloskeletale team

Har undervist – under studiet i anatomi og fysiologi – efterfølgende i billeddiagnostik på bl.a. den reumatologiske speciallægeuddannelse.

Har forsket i uroradiologiske og muskuloskeletale billeddiagnostiske emner, og har i den forbindelse bl.a. været medforfatter på 6 artikler i internationale tidsskrifter.

Har næsten årlig deltagelse i internationale kurser og/eller kongresser

Er medlem af European Society af Muskuloskeletal Radiology