Michel Court-Payen

Speciallæge i radiologi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Uddannelse

1979 - 1984 Lægeuddannelse i Paris, Frankrig

1988 - 1993 Speciallægeuddannelse i Sverige

1988 - 1990 Fransk universitets diplom i almen ultralydsdiagnostik, Montpellier, Frankrig.

2001 - Ph.d.-grad i Medicin ved Københavns Universitet

Erfaring

1991 - 1998 Ultralydafdelingen, KAS Herlev, Klinisk Assistent og 1. Reservelæge

1998 - 2000 Røntgenafdelingen, Hvidovre Hospital, Afdelingslæge

2000 - 2002 Ultralydafdelingen, KAS Herlev, Afdelingslæge og Overlæge

2003 - 2005 Radiologisk afdeling (Ultralyd og Muskuloskeletal Team), Universitetssygehuset Herlev, Overlæge

2005 - 2007 Klinik for Diagnostisk Radiologi (Ultralydsektionen), Rigshospitalet, Overlæge

2007 - 2008 Billeddiagnostisk afdeling, Køge Hospital, Overlæge, ansvarlig for Muskuloskeletal Radiologi

2009 - Billeddiagnostisk afdeling, Gilhøj Privathospital, Overlæge, Lægelig chef

Øvrig information

Bestyrelsesmedlem

2010-2012 Næstkommende Formand for DUDS (Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab)

2012-2014 Formand for DUDS (Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab)

2014- Forhenværende formand for DUDS (Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab)

Øvrige

Har i øvrigt været ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som klinisk lærer (KAS Herlev 3 år, Hvidovre Hospital 2 år) og klinisk lektor (Hvidovre Hospital 1/2 år)

Har været forfatter/medforfatter til 35 videnskabelige publikationer i internationale tidskrifter, samt 10 kapitler i bøger og 5 internetpublikationer, inden for ultralyd af bevægeapparatet

Har foretaget 105 videnskabelige præsentationer i Danmark og udlandet (Spanien, Østrig, Norge, Japan, Ungarn, USA, England, Sverige, Island, Frankrig, Rusland, Grækenland, Peru, Portugal, Italien, Norge, Findland, Tjekkiet, Polen, Belgien, Marokko, Irland)

Har været inviteret til at undervise ved 118 kurser i Danmark og 43 kurser i udlandet (Frankrig, Egypten, Grækenland, Østrig, Belgien, Sverige, Iran, Portugal, USA)

Har været kursusleder for 31 kurser i ultralyd og kongresarrangør for 6 internationale kongresser

Har deltaget i 39 internationale kongresser og 78 videnskabelige kurser

Har været vejleder af 2 Ph.d.-afhandlinger. Aktuelt er vejleder for cand. med. Louise Laurell ved universitetet i Lund, Sverige.

Har været medlem af flere bedømmelsesudvalg af Ph.d.-afhandlinger ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet i henholdsvis 1998, 2003, 2005 og 2007.

Er regelmæssig reviewer for internationale tidskrifter.

Medlem af flere internationale ekspertpaneler for etablering af internationale guidelines

Har været medlem af:

”Ultralyd subkomitet” i ESSR (European Society of Musculo Skeletal Radiology, essr.org)

Europæisk ekspertpanel for ”ultralydtræning for reumatologer”

Ekspertpanel i EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, efsumb.org) om guidelines for “minimum training requirements for the practice of musculoskeletal ultrasound in Europe.