Mindaugas Bazys

Speciallæge i neurokirurgi med specialisering i rygkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Aalborg

Uddannelse

2015- Overlæge på Neurokirugisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

2013- Afdelingslæge på Neurokirugisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

2011- Fellowship i minimal invasiv rygkirurgi samt rygtraume - Addenbrooke's University Hospital, Cambridge, UK.

2010- Fellowship i rygkirurgi - John Radcliffe Hospital, Oxford University hospital, UK.

2010- Speciallæge i neurokirurgi, Neurokirurgiske afdelinger, Universitetshospitalerne, Aarhus- Aalborg.

2002 –Lægeuddannet, Kaunas Medicinsk Universitet, LT.

Erfaring

2013- Neurokirurgisk afdeling, A0rhus Universitetshospital.

2012- Neurokirurgisk afdeling , Addenbrooke's University Hospital, Cambridge, UK.

2011- Neurokirurgisk afdeling, John Radcliffe Hospital, Oxford University hospital, UK.

2010- Neurokirurgisk afdeling, A0rhus Universitetshospital.

2004- Neurokirurgisk afdeling, A0lborg Universitetshospital.

Øvrig information

Faglige organisationer

EANS- European Association of Neurosurgical Societies.

Dansk rygkirurgisk selskab.

Videnskabeligt arbejde

Videnskabelig interesse indenfor rygkirurgi.

Studie omkring prognostiske faktorer i forbindelse med cauda equina syndrom.

Studie om duraplastik materialler.

Studie om torakale diskus prolapser.

Studie om facet injektions behandling mod rygsmerter.

Videnskabelig interesse i rygmarvs gliomer.