Nikolaj Palasin Sode

Speciallæge i ortopædkirurgi, hoftealloplastik

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Uddannelse

2017 Speciallæge i ortopædkirurgi

2010 Cand. Med., Københavns Universitet

Erfaring

2023 Overlæge, ansvarlig for hoftealloplastik. Ortopædkirurgisk afdeling, BBH.

2017 Afdelingslæge i alloplastiksektionen, Ortopædkirurgisk afdeling, BBH.

2013 Hoveduddannelsesstilling, Ortopædkirurgisk afdeling, BBH og NFS.

2012 UklassiXiceret stilling, Ortopædkirurgisk afdeling, BBH.

2011 Introduktionsstilling, Ortopædkirurgisk afdeling, OUH.

2010 KBU, almen praksis hos læge Steen Neldam.

2010 KBU, Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital.

2009 Lægevikar, Mave-tarm kirurgisk afdeling, Roskilde Sygehus.

2008-2010 Knoglemarvsbiopsitager, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet.

2003-2008 Sygeplejevikar, FADL.

Øvrig information

Tillidshverv

2023- Subinvestigator for STRONG, et landsdækkende multicenter studie.

2022- Subinvestigator for ProHip, et landsdækkende multicenter studie.

2021 Repræsentant for BBH ved regional udbudsrunde for valg af hofte og skulderalloplastikker.

2021 Afsnitsansvarlig for implementering af Oxford Hip Score og Oxford Knee Score i Sundhedsplatformen.

2020- Varetager Metal-on-Metal hoftealloplastik-ambulatoriet.

2017- Nøgleperson i Sundhedsplatformen og ansvarlig for anvendelsen af denne i alloplastiksektionen.

2016- Vejleder for KBU / Intro / HU læger, BBH.

2012-2013 Tillidsmand for yngre læger, BBH.

Kurser

2022 EFORT, Lissabon. Deltog i relevante foredrag om alloplastikker og infektioner.

2018- Diverse hofte og skulderalloplastikrelaterede kurser aXholdt af producenter.

2018 Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd v. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab. 3 dage.

2016 Edinburgh International Trauma Symposium. 3 dage.

2015 AO Trauma Advanced Principles Course. Stockholm. 4 dage.

2013 Synthes Resident Program Workshop. 1 dag.

2013 OTC Leadership Forum. Update on fracture management. 2 dage.

2012 Advanced Trauma Life Support. 3 dage.

2012 SAKS kursus i basal artroskopi. 3 dage.

2011 AO Trauma Basic Principles Course. 4 dage.

2011 Ortopædkirurgiske adgangsveje på kadavre, YODA. 2 dage.