René Tyranski Nielsen

Overlæge, speciallæge i neurokirurgi, speciale i rygkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Odense

Introduktion

Overlæge, speciallæge i neurokirurgi

Fra 2002 (fra det sidste år i speciallægeuddannelsen) har René stort set kun beskæftiget sig med rygkirurgi og i tiltagende grad specialiseret sig i det. René har samlet foretaget ca. 5000 operationer, hovedsageligt rygkirurgiske operationer. Han har løbende deltaget i talrige relevante rygkirurgiske og neurokirurgiske internationale og nationale kongresser og kurser.

Uddannelse

1994 Diplomeksamen i medicinsk forskning (Master of Medical Science) ved Odense Universitet/neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital

1994 Lægevidenskabelig embedseksamen ved Odense Universitet

2003 Speciallæge i Neurokirurgi

2008 Overlæge, Neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital

Erfaring

1993 Forsknings Scholarstipendiat, Odense Universitet.

2003 Afdelingslæge, Neurokirurgisk afdeling U, Odense Universitetshospital.

2005 Konstitueret overlæge, Neurokirurgisk afdeling U, Odense Universitetshospital.

2005-06  Konsulentfunktion, Privathospitalet Mølholm, rygkirurgisk funktion

2006-08  Konsulentfunktion, Privathospitalet Kollund, rygkirurgisk funktion

2008 Overlæge, Neurokirurgisk afdeling U, Odense Universitetshospital

2008 Overlæge, Privathospitalet Center for Rygkirurgi A/S, Odense

2009-12  Speciallægekonsulent i Patientskadeankenævnet (PSAN)/Patientombuddet

2013 Overlæge, Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

2014-17 Overlæge, Middelfart Rygkirurgisk Sektion2013-2017  Konsulentfunktion, Privathospitalet Mølholm, rygkirurgisk funktion

2014-  Speciallægekonsulent i Retslægerådet, aktuel funktion

2017-  Overlæge, privathospitalet Capio CFR

Øvrig information

Medlem af videnskabelige selskaber

Dansk Rygkirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab